If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempel: funktionsværdier ud fra forskrift

Lær at finde funktionsværdien for f(x)=49-x² når x=5. Lavet af Sal Khan.

Video udskrift