If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Lineær regression

Vi laver et punktplot og tegner den bedste rette linje for medianen af indtægten for familier i Californien. Lavet af Sal Khan.

Video udskrift