If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af afbildning af linjer ud fra ligning på formen y = ax + b

Ligningen for den rette linje på formen y = ax + b betyder, at a er hældningen, og b er linjens skæringspunkt med y-aksen. Vi kan bruge denne form for en lineær ligning til at tegne grafen for ligningen i koordinatsystemet.
En linjes ligning kan skrives på formen y, equals, a, x, plus, b, hvor a er linjens hældning, og b er dens skæring med y-aksen.
Det er en fordel at have linjens ligning på denne form, når man skal tegne den i et koordinatsystem.
Lad os sige, at vi bliver bedt om at tegne linjen y, equals, 2, x, plus, 7.
Ud fra ligningen kan vi hurtigt se, at linjens skæring med y-aksen er 7.
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 0 til 12. Et punkt er afbiledet i 0 komma 7.
Og vi ved, at hældningen er 2.
start text, H, æ, l, d, n, i, n, g, end text, equals, start fraction, delta, y, divided by, delta, x, end fraction, equals, start fraction, 2, divided by, 1, end fraction, equals, 2
Så for hver gang vi går én enhed til højre, skal vi gå to enheder op:
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 0 til 12. En ret linje går gennem punkterne 0 komma 7 og 1 komma 9. Begge punkter er afbildet. En vandret stiplet linje går fra 0 komma 7 til 1 komma 7. En lodret stiplet linje går fra 1 komma 7 til 1 komma 9.
Grafen ser sådan her ud:
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 0 til 12. Grafen for linjen y er lig med 2 x plus 7 er afbildet og går gennem punkterne 0 komma 7 og 1 komma 9.
Vil du lære mere om tegning af en linje ud fra dens ligning? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
  • Nuværende
Tegn linjen med følgende ligning:
y, equals, minus, 4, x, minus, 1

Ønsker du mere træning? Tjek denne øvelse.