If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til hældning

Grafisk gennemgang af, hvordan man finder hældningen ud fra to punkter, og hvad det betyder.
Vi kan tegne en linje gennem to hvilke som helst punkter i et koordinatsystem.
Lad os for eksempel tage punkterne (3,2) og (5,8) som et eksempel:
En linjes hældning fortæller noget om, hvor stejl linjen er. Hældningen er ændringen i y-koordinaterne divideret med ændringen i x-koordinaterne.
Lad os finde hældningen for den linje, som går gennem punkterne (3,2) og (5,8):
Hældning=Ændring i yÆndring i x=62=3
Brug grafen nedenfor til at finde hældningen for linjen, der går igennem (1,2) og (6,6).
Hældning=
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Bemærk, at begge de linjer, som vi har kigget på indtil videre, er gået opad og derfor har haft en positiv hældning. Lad os prøve at kigge på en linje, som går nedad.

Negativ hældning

Lad os finde hældningen for den linje, som går igennem punkterne (2,7) og (5,1).
Hældning=Ændring i yÆndring i x=63=2
Hov vent! Lagde du mærke til det? Ændringen i y-koordinaterne er negativ, fordi vi gik ned fra 7 til 1. Det gjorde, at linjen har en negativ hældning, hvilket giver god mening, da den går nedad.
Brug grafen nedenfor til at finde hældningen for linjen, der går igennem (1,9) og (4,0).
Hældning=
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Hældning som "stigning over fremdrift"

Man kan huske hældning som "stigning over fremdrift", fordi hældning er lig med "stigning" (ændring i y) divideret med "fremdrift" (ændring i x).
Hældning=Ændring i yÆndring i x=StigningFremdrift

Lad os øve os!

Indtil videre har alle de punkter, som linjerne er gået igennem, været i første kvadrant og har derfor haft positive koordinater. Det er dog ikke altid sådan i opgaverne.
1) Brug grafen nedenfor til at finde hældningen for linjen, som går igennem punkterne (7,4) og (3,2).
Hældning=
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

2) Brug grafen nedenfor til at finde hældningen for linjen, som går igennem punkterne (6,9) og (2,1).
Hældning=
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

3) Brug grafen nedenfor til at finde hældningen for linjen, som går igennem punkterne (8,3) og (4,6).
Hældning=
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

4) Brug grafen nedenfor til at finde hældningen for linjen, som går igennem punkterne (4,5) og (9,5).
Hældning=
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

5) Brug grafen nedenfor til at finde hældningen for linjen, som går igennem punkterne (3,2) og (3,8).
Hældning=
Vælg 1 svar:

Udfordrende opgaver

Lad os se, hvor godt du har forstået hældning ved at prøve et par sandt eller falsk spørgsmål.
6) En linje med en hældning på 5 er mere stejl end en linje med en hældning på 12.
Vælg 1 svar:

7) En linje med en hældning på 5 er mere stejl end en linje med en hældning på 12.
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.