If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Skæringer med akserne ud fra en ligning

Lad os afbilde grafen for -5x + 4y = 20 ved at bruge dens skæringer med akserne. Når en linje skærer x-aksen, så er y-værdien 0. Det kaldes skæring med x-aksen. Når en linje skærer y-aksen, så er x-værdien 0. Det kaldes skæring med y-aksen. Grafen går gennem disse to punkter. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift