If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Graftegning af proportionale sammenhænge: enhedsforhold

Ved proportionale sammenhænge svarer enhedsraten til hældningen af linjen. Ændringer i x før til en konstant ændring i y, når vi har en proportional sammenhæng mellem de to variable. Vi kan bruge enhedsraten til at opstille en ligning og afbilde grafen for ligningen. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift