If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Lineære ligninger og funktioner

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om lineære ligninger og funktioner

Hvad er et proportionalt forhold?

Der er en proportional sammenhæng mellem to størrelser, hvis forholdet mellem dem altid er det samme. For eksempel, hvis y er proportional til x, så fordobles y, når x fordobles. Ligeledes, når x bliver tre gange så stor, så bliver y også tre gange så stor.

Hvad mener vi med "løsninger" til lineære ligninger?

Løsninger til lineære ligninger er de x- og y-værdier, der gør ligningen sand. For eksempel left parenthesis, 2, comma, 7, right parenthesis er en løsning til ligningen y, equals, 3, x, plus, 1. Når 2 indsættes for x og 7 indsættes for y, så får vi den sande ligning: 7, equals, 3, left parenthesis, 2, right parenthesis, plus, 1.

Hvad er hældning?

En linjes hældning fortæller noget om, hvor stejl linjen er. Hældningen er ændringen i y-koordinaterne divideret med ændringen i x-koordinaterne mellem to punkter på linjen.

Hvad er skæring med akserne?

Skæring med akserne sker, når linjen for en ligning krydser en af akserne. Skæring med x-aksen sker, når linjen krydser x-aksen og skæring med y-aksen sker, når linjen krydser y-aksen.

Hvad er linjens ligning?

Linjens ligning skrives ofte på formen y, equals, a, x, plus, b, hvor a er linjens hældning og b er skæring med y-aksen.

Hvordan tegner vi linjen for en ligning på formen y, equals, a, x, plus, b?

Når linjens ligning er skrevet på formen y, equals, a, x, plus, b, afsætter vi først skæring med y-aksen, der svarer til værdien af b. Dernæst kan vi bruge hældningen a til at afsætte flere punkter på linjen.

Hvordan kan vi opstille en ligning på formen y, equals, a, x, plus, b, question mark

For at skrive linjens ligning på formen y, equals, a, x, plus, b skal vi kende to størrelser. Hældningen og skæring med y-aksen. Vi kan bruge to punkter på linjen til at beregne hældningen og dernæst et af disse punkter til at beregne skæring med y-aksen.

Hvad er en funktion?

En funktion er en matematisk regel, der kobler et input til et og kun et output. Vi kan tænke på det som en maskine: kom et tal i den, maskinen udfører nogle beregninger, og ud kommer et tilhørende tal.
Input og output behøver ikke at være tal. Funktioner kan også være input og output i andre funktioner.

Hvad er en lineær funktion?

En funktion er en lineær funktion, når grafen for funktionen er en ret linje, der kan skrives på formen y, equals, a, x, plus, b, hvor a er hældningen og b er skæring med y-aksen.

Hvordan sammenligner vi to lineære funktioner?

Vi kan sammenligne to lineære funktioner ved at kigge på deres hældning og skæring med y-aksen. Hvis de har samme hældning, er linjerne parallelle. Hvis hældningerne er forskellige, skærer linjerne i et punkt. Vi kan også sammenligne skæring med y-aksen og se, hvor linjerne krydser y-aksen.

Hvordan laver vi lineære modeller for sammenhænge i den virkelige verden?

Når vi skal lave en lineær model af et forhold mellem to størrelser, skal vi først bestemme hældningen og skæring med y-aksen for forholdet. Vi kan bruge observationer til at beregne begge dele ved at indsætte dem i ligningen med formen y, equals, a, x, plus, b.

Er der nogle applikationer af lineære funktioner i den virkelige verden?

Lineære funktioner kan bruges til at modellere mange situtationer. For eksempel kan en virksomhed bruge en lineær funktion til at forudsige fremtidige salg baseret på salg fra tidligere år. En forsker kan bruge en lineær funktion til at modellere forholdet mellem to variabler i et eksperiment. Lineære funktioner kan også anvendes til beregning af renter eller afkast fra investeringer.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.