Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Skriv linjens ligning på formen y = ax + b

Lær at skrive en linjes ligning på formen y = ax + b ud fra to punkter på linjen.
Hvis du ikke har læst det endnu, kan du starte med vores introduktion til linjens ligning på formen y=ax+b.

Ligning ud fra skæring med y-aksen og et andet punkt

Lad os skrive den linjes ligning, som går igennem punkterne (0,3) og (2,7) på formen y = ax + b.
Husk på, at når en linjes ligning er givet på formen y=ax+b, er dens hældning givet ved a, og skæringen med y-aksen er givet ved b.

Find b

Linjens skæringen med y-aksen er (0,3), så vi ved, at b=3.

Find a

Husk på, at en linjes hældning er forholdet mellem ændringen i y og ændringen i x mellem to vilkårlige punkter på linjen.
Hældning=Ændring i yÆndring i x
Derfor er hældningen mellem punkterne (0,3) og (2,7):
a=Ændring i yÆndring i x=7320=42=2
Ligningen for linjen er derfor y=2x+3.

Tjek din forståelse

Opgave 1
Skriv ligningen for linjen.

Opgave 2
Skriv ligningen for linjen.

Ligning ud fra to vilkårlige punkter på linjen

Lad os skrive den linjes ligning, som går igennem punkterne (2,5) og (4,9) på formen y = ax + b.
Bemærk, at vi ikke får givet skæringen med y-aksen for linjen. Det gør det en lille smule mere udfordrende, men vi er ikke bange for en udfordring!

Find a

a=Ændring i yÆndring i x=9542=42=2

Find b

Vi ved, at ligningen er på formen y=2x+b, men vi skal stadig finde b. Det kan vi gøre ved at indsætte punktet (2,5) i ligningen.
Da alle punkter på linjen gør ligningen sand, hvis vi indsætter dem i ligningen, kan vi nu løse den for at finde b.
y=2x+b5=22+bx=2 og y=55=4+b1=b
Ligningen for linjen er derfor y=2x+1.

Tjek din forståelse

Opgave 3
Skriv ligningen for linjen.

Opgave 4
Skriv ligningen for linjen.

Udfordrende opgave
En linje passerer gennem punkterne (5,35) og (9,55).
Skriv ligningen for linjen.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.