If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Omskrivning af periodiske decimaltal til brøker (del 2 af 2)

Periodiske decimaltal kan omskrives til brøker ved at gange med en 10'er potens og dermed flytte kommaet til højre, hvorefter de to decimal tal trækkes fra hinanden. Vi lærer her 10'er potensen har en eksponent, der svarer til antallet af cifre i perioden. For eksempel bliver 0,363636 til 4/11 og 0,7141414 bliver til 707/909. Et andet eksempel er 3,257257257, der bliver til 3257/999. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift