If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgave med videnskabelig notation: lysets hastighed

Man kan reducere udtryk ved at bruge videnskabelig notation. I denne video skal vi se et eksempel, hvor afstanden mellem Solen og Jorden udregnes til at være 1,5 ⋅10¹¹ meter. Det er en utrolig stor afstand, som kan være svær at fatte eller visualisere. I videoen omskrives udtrykkene ved at bruge den kommutative lov samt reglen at eksponenter i potenser med samme grundtal kan lægges sammen eller trækkes fra hinanden, når potenserne henholdsvis ganges eller divideres. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift