If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Ligningssystemer med graftegning: 5x+3y=7 & 3x-2y=8

For at løse et ligningssystem af lineære ligninger grafisk, skal du afbilde hver ligning separat. Dette gøres ved at tegne hver linje ved hjælp af to punkter på hver linje. Det punkt, hvor de to linjer skærer hinanden, er løsningen til ligningssystemet. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift