If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Grafisk løsning af ligningssystemer

Når man løser systemer med lineære ligninger, er én løsningsmetode grafisk afbildning af begge ligninger i samme koordinatsystem. Skæringspunktet mellem de to linjer repræsenterer en løsning, der tilfredsstiller begge ligninger. Andre, mere matematiske, metoder kan også bruges. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift