If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af spejlinger

Gennemgå det grundlæggende omkring spejlinger og prøv at lave nogle selv.

Hvad er en spejling?

En spejling er en type flytning, som tager alle punkter i en figur og spejler dem i en givet linje, som vi kalder spejlingslinjen.
Denne spejling flytter triangle, A, B, C over i den blå trekant efter en spejling i den gule linje.
Resultatet er en ny figur, som vi kalder billedet. Billedet er kongruent med den oprindelige figur.
Vil du lære mere om de forskellige typer flytninger? Tjek denne video.

Udførelse af spejlinger

Spejlingslinjen er normalt givet på formen y, equals, a, x, plus, b.
Hvert punkt i den oprindelige figur har den samme vinkelrette afstand fra spejlingslinjen som det tilsvarende punkt på billedet.
Eksempel:
Spejl start overline, P, Q, end overline i linjen y, equals, x.
Vi skal starte med at finde spejlingslinjen y, equals, x. Hældningen er 1, og skæringen med y-aksen er i 0.
Når alle punkter på start overline, P, Q, end overline bliver spejlet i spejlingslinjen y, equals, x, svarer det til, at de bevæger sig vinkelret mod spejlingslinjen og fortsætter bagefter i præcis samme afstand og retning på den anden side af linjen.
Bemærk, at lige præcis i det her tilfælde, hvor spejlingslinjen er y, equals, x, bliver alle punkter left parenthesis, a, comma, b, right parenthesis spejlet over i punkterne left parenthesis, b, comma, a, right parenthesis. Med andre ord, vi bytter rundt på x- og y-koordinaterne.
Spejling i linjen y, equals, x flytter start overline, P, Q, end overline over i det blå linjestykke nedenfor.
Vil du lære mere om at udføre spejlinger? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Tegn billedet af triangle, A, B, C efter en spejling i y-aksen.

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.