If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af drejninger

Gennemgå det grundlæggende omkring drejninger og øv dig bagefter på at udføre nogle drejninger selv.

Hvad er en drejning?

En drejning er en type flytning, der tager alle punkter i en figur og drejer det et givet antal grader rundt om et punkt, som vi kalder drejningspunktet. En drejning kan også kaldes en rotation.
Animationen nedenfor viser en drejning af femkant I, D, E, A, L omkring punktet left parenthesis, 0, comma, minus, 1, right parenthesis. Du kan se drejningsvinklen nederst til venstre, og den bliver større efterhånden, som figuren bliver drejet længere og længere væk fra den oprindelige position.
Resultatet efter en drejning er en ny figur, som vi kalder billedet. Billedet er kongruent med den oprindelige figur.
Vil du lære mere om forskellige slags flytninger? Tjek denne video.

Udførelse af drejninger

Selvom en figur kan drejes et hvilket som helst antal grader, vil en drejning typisk have en drejningsvinkel på f.eks. 45, degrees eller 180, degrees.
Hvis antallet af grader er positivt, bliver figuren drejet MOD uret.
Hvis antallet af grader er negativt, bliver figuren drejet MED uret.
Figuren kan drejes omkring et hvilket som helst punkt.
Eksempel:
Drej triangle, O, A, R med en vinkel på 60, degrees omkring punktet left parenthesis, minus, 2, comma, minus, 3, right parenthesis.
Drejningspunktet er left parenthesis, minus, 2, comma, minus, 3, right parenthesis.
En drejning på 60, degrees flytter hvert punkt i figuren mod uret rundt om punktet left parenthesis, minus, 2, comma, minus, 3, right parenthesis. Drejningen flytter triangle, O, A, R over i trekanten nedenfor.
Vil du lære mere om at udføre drejninger? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
triangle, N, O, W er drejet 90, degrees omkring origo (nulpunktet).
Tegn billedet af denne drejning.

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.