If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Visuel fortolkning af multiplikation af brøker.

Problem

Diagrammet nedenfor repræsenterer multiplikation af brøker.
En tallinje med markeringer for hver 1 tolvtedel. Der er mærkede markeringer for hver 1 fjerdedel fra 0 til 6 fjerdedele, mærket som 3 halve. Over tallinjen mellem 0 og 3 halve er et brøkdiagram opdelt i 6 dele, der hver svarer til 1 fjerdedel på tallinjen. De 6 dele er yderligere opdelt i 3 dele, så der er 18 dele i alt, der hver svarer til 1 markering på tallinjen. De første 10 dele er farvet mørke. De næste 5 dele er farvet lyse. De farvede dele svarer til 5 fjerdedele på tallinjen. Tallinjen er farvet mørk mellem 0 og markeringen efter 3 fjerdedele svarende til de mørke dele i diagrammet.
Hvilket udtryk beskriver det mørke område på tallinjen?
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?