If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Aktuel tid:0:00Samlet varighed:2:45

Video udskrift

Vi har lige købt en pakke med 3 stykker sæbe i. Vi vil helst ikke bruge den samme sæbe, så vi skal finde en løsning. Hvordan deler vi de her 3 stykker sæbe, så vi begge får noget af hvert stykke? De her stykker sæbe ser ud til at have forskellige dufte. Lad os tænke over, hvordan vi kan dele sæben. Vi har 3 stykker sæbe. Vi kan prøve at dele stykkerne op i 2 lige store dele. Vi kan bruge en kniv eller sådan noget til at skære lige midt igennem stykkerne. Sådan. Lige midt over. Nu har vi delt de 3 stykker sæbe ind i 2 lige store dele. Vi har divideret de 3 stykker sæbe med 2. Hvor mange stykker sæbe har vi hver nu? Man kan pause videoen og selv tænke over det. Lad os prøve at se nærmere på den ene andel. Det her er den ene andel af sæbe. Det er den nederste del. Hvor meget sæbe er der? Der er 1/2, 1/2 og 1/2. Der er altså 3 halve stykker sæbe. Der er 3 gange 1/2 stykker sæbe her. Det er ret interessant. 3 divideret med 2 er lig med 3 gange 1/2. Vi ved, at 2 er det samme som 2 over 1. 3 divideret med 2 over 1 er lig med 3 gange 1/2. Her dividerer vi, og her ganger vi. Det her er den reciprokke værdi af 2 over 1. Der er 3 halve stykker sæbe her. Hvad er 3 gange 1/2? Det er lig med 3 halve. Ved hjælp af den her opgave med sæben er vi altså kommet frem til noget interessant. 3 divideret med 2 er det samme som 3 gange 1/2, som er det samme som 3 halve.