If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Addition af decimaltal

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om addition af decimaltal.

Hvordan laver vi overslagsregning med decimaltal?

Når du lægger decimaltal sammen kan du bruge overslagsregning til at få en ide om, hvad svaret bliver. Du kan vælge om du vil afrunde til nærmeste hele tal, tiendedele eller hundrededele.
Hvis vi skal lave overslagsregning på summen af 12,34 og 5,67, så kan vi afrunde dem begge til nærmeste tiendedele: 12,3412,3 and 5,675,7. Hvorefter vi lægger disse tal sammen: 12,3+5,7=18. Overslagsregning er en god måde at tjekke om dit svar giver mening.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan laver man visuel addition af decimaltal?

Vi kan bruge et gitter, når vi skal lægge decimaltal sammen. Et gitter er et kvadrat, der er opdelt i mindre dele. Vi kan bruge et gitter til at vise, hvor meget af en hel vi har.
Hvis vi skal lægge 0,4 og 0,3 sammen, så kan vi bruge et gitter, er er opdelt i 10 lige store dele. Hver del vil svare til 1 tiendedel, altså 0,1. Vi kan vise 0,4 ved at farve 4 dele og vi kan vise 0,3 ved at farve 3 dele. Vi kan udregne summen ved at tælle alle de farvede dele. I dette eksempel vil der være 7 farvede dele, så svaret er 0,7.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan lægger vi decimaltal og heltal sammen, når der er et forskelligt antal cifre efter kommaet?

Det kan være nemmere at holde styr på alle cifrene, hvis vi bruger nuller til at udfylde de tomme pladser efter kommaet. Dernæst kan du indsætte dem i et skema med pladsværdier.
Enere,Tiendedele
4,0
+5,7
            
9,7
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvor bruger vi addition af decimaltal i den virkelige verden?

Vi bruger addition af decimaltal i vores hverdag, når vi bruger penge, målinger eller brøker. Hvis vi vil købe en bog, der koster 7,99 og en blyant, der koster 0,25, så skal vi lægge sammen for at finde den samlede pris: 7,99+0,25=8,24. Eller, hvis du vil måle længden af et bord som er 1,2 meter langt og en stol, der er 0,65 meter lang, så kan du bestemme den samlede længde ved at lægge sammen: 1,2+0,65=1,85.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.