If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Algebraisk tænkning

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål om emnet algebraisk tænkning.

Hvad bruges parenteser til i algebraiske udtryk?

Parenteser hjælper os med at gruppere led og tydeliggøre rækkefølgen af regneoperationer. For eksempel i udtrykket 2, left parenthesis, 3, x, plus, 1, right parenthesis skal vi først lægge 3, x og 1 sammen, og derefter gange summen med 2.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvorfor skal vi lære at forstå udtryk med parenteser?

Udtryk med parenteser hjælper os med at forstå, hvad et udtryk repræsenterer. Udtrykket 2, x, plus, left parenthesis, 3, x, plus, 1, right parenthesis betyder "gange x med 2 og læg det til summe af 3, x og 1."
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan opstiller vi udtryk med parenteser?

Det handler at gruppere led. For eksempel kan vi omskrive 2, x, plus, 3, x, plus, 1 til 2, x, plus, left parenthesis, 3, x, plus, 1, right parenthesis. Dette viser, at vi skal lægge 3, x og 1 sammen, før vi lægger 2, x til.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan finder vi en sammenhæng mellem to mønstre?

Vi kan finde sammenhænge mellem to mønstre ved at kigge efter ligheder eller forskelle. For eksempel vil udtrykket 2, x, plus, 1 altid være et ulige tal, hvorimod udtrykket 2, x altid er et lige tal.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Er algebraisk tænkning nyttig i den virkelige verden?

Selvfølgelig! Algebraisk tænkning hjælper os med et forstå sammenhænge mellem størrelser, hvilket er nyttigt inden for en hel række af områder som ingeniørvidenskab og finansverdenen.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.