If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Koordinatsystemet

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om koordinatsystemet.

Hvad er et koordinatsystem?

Et koordinatsystem er et gitter i to dimensioner. Det bruges til at afbilde punkter og linjer. Et koordinatsystem opdeles i fire kvadranter af en vandret og en lodret akse.
Den 1. kvadrant ligger øverst til højre. Den 2. kvadrant ligger øverst til venstre. Den 3. kvadrant ligger nederst til venstre. Den fjerde kvadrant ligger nederst til højre.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvad er koordinater, og hvad repræsenterer de?

Koordinater er to tal, der bruges til at placere et punkt i koordinatsystemet.
Det første tal, eller x-koordinaten fortæller os, hvor langt til højre eller venstre vi skal bevæge os i forhold til origo (det punkt der ligger hvor de to akser skærer hinanden). Det andet tal, eller y-koordinaten, fortæller os, hvor langt op eller ned vi skal bevæge os i forhold til origo.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan afbilder vi et punkt i koordinatsystemet?

Når vi afbilder et punkt, så finder vi først x-koordinaten langs den vandrette akse, hvorefter vi finder y-koordinaten op af den lodrette akse. Punktet afbildes, hvor disse to linjer skærer hinanden.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvor bruger vi koordinatsystemet den virkelige verden?

Koordinatsystemer bruges indenfor mange forskellige områder som ingeniørvidenskab, arkitektur og fysisk.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.