If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af afbildning af punkter i koordinatsystemet (kun positive tal)

Gennemgang af punkter og genkendelse af punkter i første kvadrant i koordinatsystemet.  Lad os løse nogle opgaver bagefter. 

Afbildning af punkter i koordinatsystemet

Punkter i koordinatsystemet er angivet som koordinater på formen left parenthesis, start color #11accd, x, end color #11accd, comma, start color #1fab54, y, end color #1fab54, right parenthesis.
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 1 til 9. En blå pil går langs den vandrette x akse. En grøn pil går langs den lodrette y akse.
x-koordinaten repræsenterer en værdi på denstart color #11accd, start text, space, v, a, n, d, r, e, t, t, e, end text, end color #11accd akse.
y-koordinaten repræsenterer en værdi på den start color #1fab54, start text, l, o, d, r, e, t, t, e, end text, end color #1fab54 akse.
Eksempel:
Afbild punktet left parenthesis, 6, comma, 4, right parenthesis.
For left parenthesis, start color #11accd, 6, end color #11accd, comma, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, right parenthesis er vores x-koordinat start color #11accd, 6, end color #11accd, og vores y-koordinat er start color #1fab54, 4, end color #1fab54.
Lad os starte med at gå til højre hen til start color #11accd, 6, end color #11accdx-aksen:
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 1 til 9. En blå pil oven på x-aksen går fra origo til 6.
Bagefter går vi hen til start color #1fab54, 4, end color #1fab54y-aksen og afbilder punktet left parenthesis, start color #11accd, 6, end color #11accd, comma, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, right parenthesis:
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 1 til 9. En blå pil oven på x-aksen går fra origo til 6. En grøn pil går 4 op fra 6 på x-aksen til et orange punkt mærket 6,4.
Vil du lære mere om at afbilde punkter? Tjek denne video.
Vil du lære om negative koordinatsæt også? Tjek denne artikel.

Øvelsesopgave 1: Afbildning af punkter

Opgave 1A
  • Nuværende
Afbild punktet left parenthesis, 1, comma, 5, right parenthesis.

Vil du prøve flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Aflæsning af punkter

For at finde koordinatsættet (det ordnede talpar) til et givent punkt skal vi tælle start color #11accd, start text, space, d, e, n, space, v, a, n, d, r, e, t, t, e, end text, end color #11accd og start color #1fab54, start text, d, e, n, space, l, o, d, r, e, t, t, e, end text, end color #1fab54 afstand fra punktet til start color #e84d39, start text, o, r, i, g, o, space, left parenthesis, 0, comma, space, 0, right parenthesis, end text, end color #e84d39.
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 1 til 6. En blå pil går langs den vandrette x akse. En grøn pil går langs den lodrette y akse. Et rødt punkt er afbildet i origo, altså 0,0. Et orange punkt er afsat ud for 3 på x aksen og 1 på y aksen.
Eksempel:
Brug nedenstående koordinatsystem til at finde koordinatsættet til det givne punkt.
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 1 til 6. Et orange punkt er afsat ud for 3 på x aksen og 1 på y aksen.
Lad os starte med at tælle afstanden fra left parenthesis, 0, comma, 0, right parenthesis til det givne punkt på x-aksen:
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 1 til 6. Et orange punkt er afsat ud for 3 på x aksen og 1 på y aksen. En blå pil oven på x aksen går fra origo til 3.
Punktet er start color #11accd, 3, end color #11accd enheder til højre for origo.
Lad os tælle afstanden fra left parenthesis, 0, comma, 0, right parenthesis til det givne punkt på y-aksen:
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 1 til 6. En grøn pil går 1 op fra 3 på x aksen til et orange punkt.
Punktet er start color #1fab54, 1, end color #1fab54 enhed over origo.
Koordinatsættet til punktet er left parenthesis, start color #11accd, 3, end color #11accd, comma, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, right parenthesis.

Øvelsesopgave 2: Aflæsning af punkter

Opgave 2A
  • Nuværende
Hvad er x-koordinaten til punktet nedenfor?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Et koordinatsystem. Begge akser har mærkede markeringer for hver 1 fra 1 til 6. Et punkt er afsat ud for 4 på x aksen og ud for 3 på y aksen.

Vil du prøve flere opgaver som dem her? Tjek disse øvelser: Aflæsning af koordinater
Aflæsning af punkter

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.