If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af decimaltal skrevet opdelt

Gennemgå hvordan man skriver decimaltal opdelt og løs nogle opgaver.

Tal skrevet opdelt

At skrive tal opdelt betyder, at vi skriver et tal som en sum af værdien af hvert ciffer.
Vi kan bruge et skema med pladsværdier til at finde værdien af hvert ciffer.

Eksempel

Lad os skrive 3,405 opdelt.
Enere,TiendedeleHundrededeleTusindedele
3,405
3,405=3 enere +4 tiendedele + 0 hundrededele+5 tusindedele
3.405=(31)+(4110)+(01100)+(511000)
3,405=3+410+0+51000
3,405 skrevet opdelt er 3+410+51000.
Vil du lære mere om at skrive tal opdelt? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
57,142=?
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.