If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Skriv decimaltal opdelt

Når vi skal skrive et decimaltal opdelt, skal vi opdele hvert ciffer efter pladsværdi. Vi starter med cifrene venstre for kommaet og finder antallet af enere, tiere, hundreder og tusinder. Dernæst gør vi det samme med cifrene til højre for kommaet. Vi finder antallet af tiendedele, hundrededele og tusindedele. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Lad os sige, at vi har tallet 905. 905 komma 074. Hvordan kan vi skrive det her tal ud? Hvad består det her tal egentlig af? Lad os tænke over hver af de her pladser i tallet. Vi starter med 9-tallet her. Det står på hundredernes plads. Det her er i virkeligheden 9 hundreder, så vi kan skrive det 9-tal om til 900. 900 er det samme som 9 gange 100. 0 er på tiernes plads, så det repræsenterer 0 tiere. 0 tiere er stadig ingenting, så det øger ikke værdien af vores tal. Nu har vi det her 5-tal. Det 5-tal står på enernes plads, og det repræsenterer 5 enere. Det er er altså 5. Vi kan også skrive det som 5 gange 1. 5 enere. Nu har vi lavet 905 om til 900 plus 5 og til 9 gange 100 plus 5 gange 1. Nu tænker man måske, at vi her ikke ved, om vi skal gange eller lægge sammen først. Vi skal dog altid huske på regnehierarkiet! Vi ganger, før vi plusser. Vi ganger altså 5 med 1 og 9 med 100, før vi lægger sammen. Lad os nu gå videre. Vi har endnu et 0 her. Det her 0 står på tiendedelenes plads. Det fortæller altså, hvor mange tiendedele, der er i tallet. Vi har 0 tiendedele, så det ændrer ikke på tallets værdi. Nu går vi til hundredelenes plads. Her har vi et 7-tal, og det repræsenterer 7 hundrededele, så det kan vi skrive som 7 hundrededele eller 7 gange 1 hundrededel. Til sidst kigger vi på tusindedelenes plads. Der står et 4-tal. Vi har 4 tusindedele. Det er altså 4 over 1000, eller vi kan skrive 4 gange 1 tusindedel. Læg mærke til, at det her kommer fra hundredernes plads. Vi har 0 tiere, men vi skriver lige tiernes plads her. Her har vi enernes plads. VI har 5 enere. Vi har 0 tiendedele, så dem har vi ikke skrevet hernede. Vi har derefter 7 hundrededele, og endelig har vi 4 tusindedele. Vi er nu færdige. Vi har skrevet det her tal på en anden måde, så man kan se, hvad tallet består af.