If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af decimaltal skrevet med ord

Gennemgå hvordan man skriver decimaltal med ord og løs nogle opgaver.

Tal skrevet med ord

Tal skrevet med ord er, når vi skriver tallet udelukkende ved at bruge ord.

Eksempel

Lad os skrive 3,405 med ord.
Enere,TiendedeleHundrededeleTusindedele
3,405
3,405=3 enere+405 tusindedele
Vi starte med at kigge på cifret til venstre for kommaet.
Tre
Kommaet oversætter vi med "og".
Tre og
Til sidst kigger vi på cifrene til højre for kommaet og finder ud af, hvilken pladsværdi det SIDSTE ciffer har.
Tre og  fire hundrede fem tusindedele
3,405 skrevet med ord er tre og fire hundrede fem tusindedele.
Vil du lære mere om, hvordan man skriver tal med ord? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Skriv følgende tal som et decimaltal.
Ni og tre hundrede enogtyve tusindedele
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.