If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Pladsværdier med decimaltal

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om pladsværdier i decimaltal.

Hvad er decimaltal?

Decimaltal er en måde at skrive tal på, så brøkdele af en hel også vises. De skrives med et komma, der adskiller det hele tal fra brøkdelene. Tallet 2,5 er det decimaltal, der svarer til 212.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvordan sammenligner jeg to decimaltal?

Vi kan sammenligne decimaltal ved at starte med de hele tal. Hvis de er forskellige, så vil det større heltal også være det største decimaltal. Hvis heltallene er ens, så sammenlignes cifrene efter kommaet fra venstre mod højre, indtil du finder en forskel.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan sorterer jeg decimaltal fra mindste til største?

Når vi sammenligner tal, starter vi altid med den største pladsværdi. Vi kan bruge et skema med pladsværdier til at sammenligne alle tal.
Enere,TiendedeleHundrededeleTusindedele
0,424
0.343
0,243
Den højeste pladsværdi med forskellige cifre er tiendedelenes plads.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvad er de forskellige måder, vi kan skrive decimaltal på?

Vi kan skrive decimaltal ligesom vi skriver hele tal, og kan derfor også skrive dem opdelt og med ord.
Vi kan skrive dem med cifre efter hinanden, hvor det hele tal er til venstre for kommaet og brøkdelen er til højre, som for eksempel 6,35.
Når vi skriver et decimaltal med ord vil tallet 6,35 skrives "seks og femogtredive hundrededele."
Opdelte tal betyder, man opdeler tallet i dets pladsværdier. Tallet 6,35 skrives som (61)+(3110)+(51100).
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvor bruger vi decimaltal i den virkelige verden?

Decimaltal bruges så mange steder! De bruges ofte til at vise priser (som 2,50 kr.), målinger (som 5,5 cm) og procentdele (som 0,75, hvilket svarer til 75%).

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.