If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Aflæsning af prikdiagrammer med brøker

Problem

Prikdiagrammet viser vægten af 5 poser med æbler.
Et prikdiagram med den vandrette akse mærket æbleposernes vægt i kilogram. Aksen har mærkede markeringer for hver 1 halv fra 2 til 6. Der er 1 prik over 2 en halv. Der er 2 prikker over 3 en halv. Der er 1 prik over 5. Der er 1 prik over 5 en halv.
Hvis vi fordeler æblerne ligeligt mellem poserne, hvor meget vil hver pose så veje?
Alle målingerne er afrundet til den nærmste 12 af et kilogram.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kilogram
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?