If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

10'er potenser

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om 10'er potenser

Hvad er en 10'er potens?

En 10'er potens er det samme som at gange 10 med sige selv et vist antal gange. For eksempel betyder 102 at 10 er ganget med sig selv to gange og svarer til 100.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvad betyder det at gange eller dividere med 10, 100 eller 1,000?

Når du ganger et tal med 10, 100 eller 1,000, så laver du det tal ti, hundrede eller tusinde gange større.
Når du dividerer et tal med 10, 100 eller 1,000, så laver du det tal ti, hundrede eller tusinde gange mindre.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan ganger eller dividerer jeg et decimaltal med 10, 100 eller 1,000?

Når du ganger et decimaltal med 10, 100 eller 1,000, så flytter du kommaet et vist antal pladsværdier til højre.
  • Når du ganger med 10, så rykker kommaet en plads til højre, som 2,310=23.
  • Når du ganger med 100, så rykker kommaet to pladser til højre, som 2,3100=230.
  • Når du ganger med 1000, så rykker kommaet tre pladser til højre, som 2,31.000=2.300.
Når du dividerer et decimaltal med 10, 100 eller 1,000, så flytter du kommaet et vist antal pladsværdier til venstre.
  • Når du dividerer med 10, så rykker kommaet en plads til venstre, som 23:10=2,3.
  • Når du dividerer med 100, så rykker kommaet to pladser til venstre, som 230:100=2,3.
  • Når du dividerer med 1000, så rykker kommaet tre pladser til venstre, som 2.300:1.000=2,3.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvordan ganger jeg med en 10'er potens?

Ved multiplikation med 10'er potenser bruger du samme regel som før. For eksempel, når du ganger med 102, så ganger du med 100, og når du ganger med 103, så ganger du med 1.000.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvorfor skal jeg vide, hvordan man ganger og dividerer med 10'er potenser?

Multiplikation og division med 10'er potenser er en god færdighed at have i baghånden. Den bruges ofte, når du skal omregne mellem forskellige måleenheder samt ved procentregning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.