If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Aktuel tid:0:00Samlet varighed:5:07

Video udskrift

Vi har 6 forskellige brøker her. Prøv at sætte videoen på pause nu og skrive hver af de her brøker som et kommatal. Godt, lad os nu gennemgå det her. Lad os gå gennem alle de her. Vi ved, at vi har 34 tiendedele eller 34 over 10. . Det er det samme som 34 divideret med 10. . Lad os skrive et komma her, så vi kan se, at der faktisk er et usynligt komma. Vi kan skrive en masser nuller her, hvis vi vil. Når vi dividerer med 10, rykker vi kommaet 1 gang til venstre. Man skal altid huske at overveje, om kommaet skal rykkes til højre eller venstre. Det er ret vigtigt. Man kan tænke på, at når vi dividerer med 10, skal resultatet være et mindre tal, end vi startede med. Når vi dividerer går vi fra et større tal til et mindre tal. Når vi flytter kommaet til venstre, bliver tallet mindre. 34 divideret med 10 bliver til 3,4. Det giver god mening. Hvis vi gangede 3,4 med 10, ville vi rykke kommaet til højre, og det ville give 34. Lad os se på den her nu. Det her giver altså 3,4. Lad os nu se på 7 tiendedele. Vi skal gøre det samme her. Præcis det samme. Det er lig med 7 divideret med 10. 7 divideret med 10. En brøk er faktisk det samme som et divisionsstykke. Vi kan læse det som 7 divideret med 10. Når vi dividerer med 10, rykker vi kommaet 1 gang. Vi rykker det 1 gang til venstre. Vi ender med 0,7. Resultatet er 0,7. Vi skal huske at skrive nullet foran kommaet, så vi ikke bliver forvirrede. 7 tiendedele eller 7 divideret med 10 kan altså blive skrevet om til 0,7. Lad os nu se på 53 hundrededele. Igen kan vi se på det her som 53 divideret med 100. Der er et usynligt komma her. Når vi dividerer med 100, dividerer vi faktisk med 10 to gange i træk. Det er det samme som at dividere med 10 gange 10. Vi dividerer med 10 to gange, og det er det samme som at dividere med 100. Kommaet vil ende her. Det vil give 0,53. Lad os nu kigge på 2 over 100. Igen kan vi skrive det om til 2 divideret med 100. 2 hundrededele er det samme som 2 divideret med 100. Vi starter med 2 og har vores komma her. Vi dividerer med 10 to gange. Når vi dividerer med 10 én gang, kommer vi til 0,2 eller 2 tiendedele. Det vil efterlade kommaet her. Vi dividerer med 10 én gang til. Der er dog ikke noget at flytte kommaet forbi. Det løser vi ved at skrive et 0 her. Vi skal altså flytte kommaet 2 pladser til venstre. Husk, at hver gang vi dividerer med 10, flytter vi kommaet 1 gang til venstre. Her dividerer vi med 10 to gange, og det er det samme som at dividere med 100. Resultatet er 0,02. 2-tallet står på hundrededelenes plads her, så det er virkelig 2 hundrededele. Nu har vi 1098 divideret med 100. Vi skal gøre det samme. Vi har 1098 hundrededele. Det er det samme som 1098 divideret med 100. Vi kan starte med 1098, og vi har et usynligt komma her. Vi skal flytte kommaet 2 pladser til højre, så 1, 2. Vi dividerer nemlig med 100. Det giver os 10,98. Vi skal altid tjekke, om det passer. Det gør det. Vi har fået et meget lavere resultat, end det vi startede med, og det giver mening, fordi vi dividerer med 100. Lad os nu se på 9967 med 1000. Vi har 9967 og et usynligt komma her. 1000 er 10 gange 10 gange 10. Når vi dividerer med 1000, dividerer vi altså med 10 tre gange. Vi dividerer med 10 én gang, to gange og tre gange. Vi får 9,967. Vi kan altså også skrive 9967 tusindedele som 9,967. Vi kan også læse det som 9 og 967 tusindedele. Det giver god mening. Det hele passer sammen. Vi har her 9 tusinder, og 9 tusinder tusindedele er 9, og derefter har vi 967 tusindedele.