If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Kategorisering af firkanter

De forskellige typer af firkanter har hver deres specielle egenskaber. Parallelogrammer har to sæt af parallelle sider, romber er parallelogrammer med fire lige lange sier og kvadrater er romber ved rette vinkler. Selvom de forskellige typer deler nogle egenskaber med hinanden, så er hver kategori speciel. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Et parallellogram er et eller andet med to sæt af parallelle linjer, og her hvor der ingenting står, skal vi vælge det rigtige svar fra menuen. Lad os se, hvilke valgmuligheder vi har. En svarmulighed er firkant. Et parallellogram er i hvert fald en firkant. En firkant er en figur med fire sider, og et parallellogram er netop en figur med fire sider. Et parallellogram er ikke altid en rombe, som er den anden svarmulighed. En rombe er et parallellogram, hvor længden af siderne er den samme. . En rombe er altså et parallellogram med to sæt af parallelle sider, og derudover er alle siderne lige lange. Et kvadrat er en speciel udgave af en rombe, hvor alle vinklerne er 90 grader. I den her sætning kan vi sige, at et parallellogram er en firkant. Lad os tjekke vores svar. Det er altid en god ide at bruge de hints, der er til rådighed. De her hints siger det samme, som vi lige har snakket om, men der vil være hints, der kan hjælpe ved alle opgaver. Lad os lave et par stykker mere. Suzanne er på en ekspedition for at redde universet. Det lyder til at være en meget fornuftig ekspedition at tage på. I hendes sidste udfordring skal hun spille et spil, der hedder "find romberne". En troldmand fortæller hende, at hun har et kvadrat, en firkant og et parallellogram, og hun skal så finde ud af hvilke af dem, der også er romber. Hvilke figurer skal hun vælge for at redde universet? Et kvadrat er en speciel udgave af en rombe. I en rombe er de modstående sider parallelle med hinanden. Man har to sæt af parallelle sider. I et kvadrat er der også to sæt af parallelle sider, og i et kvadrat er alle vinklerne også 90 grader. . Et kvadrat må altså også være en rombe. Alle romber har fire sider, og derfor må alle romber være firkanter. Alle firkanter er dog ikke romber. Man kan sagtens have en firkant, hvor ingen af siderne er parallelle. . Den her svarmulighed er altså ikke rigtig. Sidste svarmulighed er et parallellogram. Alle romber er parallellogrammer. Alle romber har to sæt af parallelle sider, altså to sæt af parallelle linjer, som udgør deres sider. Alle parallellogrammer er dog ikke romber. Hvis vi har et kvadrat, kan vi sige, at det altid vil være en rombe. En firkant vil ikke altid være en rombe, og det vil et parallellogram heller ikke. Vi svarede rigtigt.