Hovedindhold
Se hvor du er blevet bedre med disse lektioner:
Se hvor du er blevet bedre med disse lektioner:
Se hvor du er blevet bedre med denne lektion:
Test din forståelse af Brøker med disse 22 spørgsmål.

Om dette emne

Lær at udføre simple aritmetiske operationer med brøker (addition, subtraktion og multiplikation). Lær også om blandede tal og ækvivalente brøker og brug denne viden til at sammenligne brøker, der ikke har fællesnævner.