If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tilsvarende brøker og sammenligning af brøker

Ofte stillede spørgsmål om tilsvarende brøker og sammenligning af brøker.

Hvad er tilsvarende brøker?

Tilsvarende brøker er brøker, der svarer til den samme del ud af en hel, selvom de er skrevet med forskellige tal. For eksempel så er 12 og 24 tilsvarende brøker, fordi de begge svarer til det halve af en hel.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan bruger jeg brøkmodeller til at finde tilsvarende brøker?

Du kan bruge to cirkeldiagrammer eller brøkdiagrammer til at se, hvorvidt to brøker er tilsvarende. For eksempel, så kan du lave to cirkeldiagrammer. Det ene er opdelt i otte lige store dele og det andet i 4 lige store dele. De vil vise, at 28 og 14 er tilsvarende brøker.
To lige store cirkler over hinanden. Den øverste er opdelt i 8 lige store dele. Hver del er mærket 1 ottendedel. 2 dele er farvet. Den nederste er opdelt i 4 lige store dele. Hver del er mærket 1 fjerdedel. 1 del er farvet. Det farvede område i begge cirkler er lige store.
28=14
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan bruger jeg tallinjer til at finde tilsvarende brøker?

Du kan bruge tallinjer til at se, hvorvidt to brøker er tilsvarende. For eksempel så er tallinjen nedenfor opdelt med markeringer for både halve og ottendedele. Du kan se, at 12 og 48 ligger på samme markering, så de er tilsvarende.
En tallinje med mærkede markeringer for hver 1 halv fra 0 halve til 3 halve. Hver markering er også mærket for hver 4 ottendedele fra 0 ottendedele til 12 ottendedele. Et punkt ligger på markeringen der er mærket både 1 halv og 4 ottendedele.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan sammenligner jeg brøker uden fællesnævnere?

For at sammenligne brøker uden fællesnævner, kan du enten bruge en fællesnævner eller bruge enhedsbrøker.
Du kan omskrive begge brøker, så de får fællesnævner (tallene i nævneren er ens). Det gør du ved at omskrive til tilsvarende brøker, der har den samme nævner.
Du kan også sammenligne brøkerne med stambrøker som 14 og 12, eller med et multipla af en enhedsbrøk som 34. Dernæst sammenligner du dine brøker til disse, for at se om de er større end eller mindre end for eksempel 12.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvorfor er det vigtigt at lære at sammenligne brøker, samt at finde tilsvarende brøker?

Sammenligning af brøker og tilsvarende brøker er vigtige færdigheder at lære. For det første giver det dig en bedre forståelse for, hvordan brøker virker, og hvad de repræsenterer. Desuden vil du opdage, hvor ofte disse færdigheder bliver brugt i din hverdag. For eksempel, når du skal lave en større portion af småkager end opskriften er beregnet til.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.