If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgaver med ligninger

Problem

Et snetårn har 6 lejligheder på hver etage. Der er 3 etager. På den 1. etage bor der 4 pingviner i hver lejlighed. På 2. og 3. etage bor der 3 pingviner i hver lejlighed.
Hvilken ligning kan bruges til at finde p, det samlede antal pingviner i snetårnet?
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?