If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Omskrivning af decimaltal til brøker: 0,15

Decimaltal kan også skrives som brøker. For at omskrive et decimaltal til en brøk, skal vi bruge positionssystemet til at kigge på, hvor de forskellige cifre i tallet er. F.eks. i 0,6 er cifret 6 på tiendedelenes plads, så vi kan skrive brøken 6/10. Hvis det er nødvendigt, skal brøken også reduceres. I det her tilfælde til 3/5. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift