If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til primtal og sammensatte tal

Lær om primtal og sammensatte tal og øv dig i at genkende dem.

Lad os gennemgå faktorer

Faktorer er hele tal, der går op i et andet tal et helt antal gange.
1,3,5, og 15 er faktorer i 15, fordi 15 kan divideres med dem et helt antal gange.
15:1=15
15:3=5
15:5=3
15:15=1
15 har fire faktorer: 1,3,5 og 15.
Opgave 1A
Hvilke af følgende tal er faktorer i 17?
Vælg alle svar der passer:

Alle tal har 1 og tallet selv som faktorer.
3:1=3
3:3=1

Kategorier af tal

Vi kan opdele næsten alle hele tal i to kategorier: primtal og sammensatte tal.

Primtal

Primtal er tal med præcis 2 faktorer.
Et primtals eneste faktorer er 1 og tallet selv.
7 er et eksempel på et primtal. Dets eneste faktorer er 1 og 7. Det kan ikke deles med noget andet helt tal.
Lad os bruge billeder til at visualisere primtal.
Landmand Maxwell er ved at lave et hønsehus. Han har 7 høns, og han tænker over, hvordan han kan placere dem. Han vil gerne have det samme antal høns på hver række.
Den eneste mulighed er at lave 1 række med 7 høns.
7 høns arrangeret i 1 række.
Alle andre muligheder ville ikke have det samme antal høns i hver række.
Når der kun er én mulig måde at opdele et tal i lige store grupper, er tallet et primtal.
Opgave 2A
Er 13 et primtal?
Vælg 1 svar:

Sammensatte tal

Sammensatte tal har mere end 2 faktorer.
16 er et eksempel på et sammensat tal. Faktorerne i 16 er 1,2,4,8 og 16. Alle disse tal går op i 16 et helt antal gange.
Lad os bruge billeder til at visualisere sammensatte tal.
Landmand Maxwell er også ved at opfinde en ny æggebakke, hvor han vil opbevare hønsenes æg. Æggebakken skal have plads til 16 æg.
Han kan lave 1 række med 16 æg.
16 æg arrangeret i 1 række.
Han kan også lave 2 rækker med 8 æg i hver række.
16 æg arrangeret i 2 rækker. Der er 8 æg i hver række.
Eller han kan lave 4 rækker med 4 æg i hver række.
16 æg arrangeret i 4 rækker. Der er 4 æg i hver række.
Sammensatte tal har mere end én måde, de kan opdeles i lige store grupper.
Opgave 3A
Er 15 et sammensat tal?
Vælg 1 svar:

Tallet 1

1 passer ikke ind i de to kategorier. Det er hverken et primtal eller et sammensat tal.

Øvelser med primtal og sammensatte tal

Opgave 4A
Tallene 11,17 og 23 er alle
.

Udfordrende opgave i primtal og sammensatte tal

Brug ledetrådene til at løse opgaven nedenfor.
Opgave 5A
Hvilket tal er et primtal med 5 på enernes plads.
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.