If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Addition og subtraktion af brøker

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære addition og subtraktion med brøker.

Hvad betyder det at opdele en brøk?

Når vi opdeler en brøk, så deler vi den i mindre dele. Dette kan hjælpe os med bedre at forstå størrelsen af brøken eller gøre den nemmere at foretage beregninger med den.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvad er blandede tal og uægte brøker?

Et blandet tal er et tal, der består både af et helt tal og en brøk, som for eksempel tallet 2, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction. En uægte brøk er en brøk, hvor tælleren er større end nævneren, som for eksempel brøken start fraction, 5, divided by, 2, end fraction.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvordan laver vi addition og subtraktion med brøker med fællesnævnere?

Når vi lægger brøker med fællesnævnere sammen, så beholder vi nævneren og lægger tællerne sammen:start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, plus, start fraction, 2, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction.
Når vi trækker brøker med fællesnævnere fra hinanden, så beholder vi nævneren og trækker tællerne fra hinanden: start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, minus, start fraction, 2, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvad er tilsvarende brøker?

Tilsvarende brøker er brøker, der ser forskellige ud, men repræsenterer den samme mængde. For eksempel, så er start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, start fraction, 2, divided by, 4, end fraction ogstart fraction, 4, divided by, 8, end fraction alle tilsvarende brøker.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvad er et prikdiagram?

Et prikdiagram viser, hvor mange gange hver værdi optræder i observationssættet. Det er en god måde at organisere og analysere observationer.
Du kan øve dig i disse øvelser: