If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af metriske længdeenheder (mm, cm, m og km)

Gennemgå enhederne millimeter, centimeter, meter og kilometer, og hvordan man omskriver i mellem dem.  Løs bagefter nogle opgaver.

Gennemgang af metriske afstandsenheder

KilometerMeterCentimeterMillimeter
start color #e07d10, 1, end color #e07d101000100, point, 0001, point, 000, point, 000
start fraction, 1, divided by, 1000, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d101001000
start fraction, 1, divided by, 100, point, 000, end fractionstart fraction, 1, divided by, 100, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d1010

Hvad er afstand?

Afstand betyder længde. For eksempel kan vi måle, hvor lang en vej er.
De mest anvendte metriske afstandsenheder er millimeter, centimeter, meter og kilometer.

Hvor store er metriske afstandsenheder?

Papirclips er cirka 1 millimeter tykke.
A fingernegl er cirka 1 centimeter bred.
Længden af en guitar er cirka 1 meter.
En kilometer er det samme som 1000 meter.
Vil du lære mere om metriske afstandsenheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave1: Overslagsregning med afstand

Opgave 1A
  • Nuværende
Angiv den mest fornuftige enhed til at måle afstanden fra New York til Californien.
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Omregning af større enheder til mindre enheder

1, start text, space, c, e, n, t, i, m, e, t, e, r, end text, equals, start color #1fab54, 10, end color #1fab54, start text, space, m, i, l, l, i, m, e, t, e, r, end text
1, start text, space, m, e, t, e, r, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, c, e, n, t, i, m, e, t, e, r, end text
1, start text, space, m, e, t, e, r, end text, equals, start color #1fab54, 1, point, 000, end color #1fab54, start text, space, m, i, l, l, i, m, e, t, e, r, end text
1, start text, space, k, i, l, o, m, e, t, e, r, end text, equals, start color #1fab54, 1, point, 000, end color #1fab54, start text, space, m, e, t, e, r, end text
For at omregne fra en større enhed til en mindre enhed, skal vi gange antallet af den større enhed med den grønne omregningssfaktor for den mindre enhed.
Eksempel: Omskrivning af meter til centimeter:
1, start text, space, m, e, t, e, r, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, c, e, n, t, i, m, e, t, e, r, end text
start color #11accd, 11, end color #11accd, start text, space, m, e, t, e, r, end text, equals, start color #11accd, 11, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, equals, start color #11accd, 11, end color #11accd, start color #1fab54, 00, end color #1fab54, start text, space, c, e, n, t, i, m, e, t, e, r, end text

Omregning af mindre enheder til større enheder

1, start text, space, m, i, l, l, i, m, e, t, e, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, end fraction, start text, space, c, e, n, t, i, m, e, t, e, r, end text
1, start text, space, c, e, n, t, i, m, e, t, e, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 100, end color #7854ab, end fraction, start text, space, m, e, t, e, r, end text
1, start text, space, m, e, t, e, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1, point, 000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, k, i, l, o, m, e, t, e, r, end text
For at omregne en mindre enhed til en større enhed, skal vi dividere antallet af den mindre enhed med den lilla omregningsfaktor for den større enhed.
Eksempel: Omregning af meter til kilometer:
1, start text, space, m, e, t, e, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, k, i, l, o, m, e, t, e, r, end text
start color #ca337c, 7, end color #ca337c, start text, space, m, end text, equals, start fraction, start color #ca337c, 7, end color #ca337c, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, equals, start color #ca337c, 7, end color #ca337c, colon, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, equals, start color #11accd, 0, comma, 007, end color #11accd, start text, space, k, m, end text
Vil du lære mere om omregning mellem metriske afstandsenheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 2: Omregning af afstandsenheder

Opgave 2A
  • Nuværende
Omregn
5 meter equals
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
millimeter

Vil du prøve at løse flere opgaver som dem her? Tjek disse øvelser:
Omregning af større enheder til mindre enheder
Omregning mellem enheder