If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af US-længde enheder (inch, foot, yard og mile)

Gennemgå enhederne inches, feet, yards og miles, og hvordan man omregner mellem dem. Løs bagefter nogle opgaver.

Gennemgang af US-længde enheder

InchesFootYardsMiles
63.3605.2801.7601
363111.760
1211315.280
1112136163.360

Hvad er afstand?

Afstande angiver længde. F.eks. angiver længden af slange, hvor lang den er.
I USA er de mest anvendte længde enheder inches, feet, yards og miles.

Hvad er US-enheder?

Længden af en 5-krone er cirka 1 inch.
Længden af en mands sko er cirka 1 foot.
Længden af en guitar er cirka 1 yard.
Længden af en landingsbane i en lufthavn er cirka 1 mile.
Vil du lære mere om US-længde enheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave1: Overslagsregning med længder

Opgave 1A
Angiv den mest fornuftige enhed til at angive længden af en banan.
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Omregning fra større enheder til mindre enheder

1 foot=12 inches
1 yard=3 feet
1 yard=36 inches
1 mile=1760 yards
For at omregne fra en større enhed til en mindre enhed, skal vi gange antallet af den større enhed med den grønne omregningssfaktor for den mindre enhed.
Eksempel: Omregning fra feet til inches
1 foot=12 inches
5 feet=512=60 inches

Omregning fra mindre enheder til større enheder

1 inch=112 foot
1 foot=13 yard
1 yard=11760 mile
For at omregne fra en mindre enhed til en større enhed, skal vi dividere den mindre enhed med den grønne omregningsfaktor for den større enhed.
Eksempel: Omregning fra inches til feet
1 inch=112 foot
72 inches=7212=72:12=6 feet
Eksempel: Omregning fra yards til miles
1 yard=11760 mile
17.600 yards=17.6001760=17.600:1760=10 miles
Vil du lære mere om US-længde enheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 2: Omregning af længde enheder

Opgave 2A
Omregn
3 yards =
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
inches

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek disse øvelser:
Omregning af større enheder til mindre enheder
Omregning mellem enheder

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.