If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af US-enheder (oz & lb)

Gennemgå enhederne ounce og pund, og hvordan man omregner i mellem dem.  Løs bagefter nogle opgaver.

US-vægtenheder

Vægt angiver hvor tungt noget er. Du kan f.eks. finde ud af, hvor meget du vejer ved at bruge en vægt.
I USA er de mest brugte vægtenheder ounce (oz) og pund (lb).

Hvor meget er en ounce?

En skive brød vejer cirka 1 ounce:
En skive brød.

Hvor meget er et pund?

En fodbold vejer cirka 1 pund:
En fodbold.
Vil du lære mere om US-vægtenheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 1: Overslagsregning med vægt

Opgave 1A
  • Nuværende
Angiv den mest fornuftige enhed til vægten af et køleskab.
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Omregning af pund til ounce

1, start text, space, p, u, n, d, end text, equals, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, start text, space, o, u, n, c, e, end text
For at omregne pund til ounce, skal vi gange antallet af pund med start color #1fab54, 16, end color #1fab54.
Eksempel:
start color #ff00af, 30, end color #ff00af, start text, space, p, u, n, d, end text, equals, start color #ff00af, 30, end color #ff00af, dot, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 480, end color #6495ed, start text, space, o, u, n, c, e, end text

Omregning af ounce til pund

1, start text, space, o, u, n, c, e, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, p, u, n, d, end text
For at omregne ounce til pund, skal vi dividere antallet af ounce med start color #1fab54, 16, end color #1fab54.
Eksempel:
start color #ff00af, 112, end color #ff00af, start text, space, o, u, n, c, e, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 112, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #ff00af, 112, end color #ff00af, colon, start color #28ae7b, 16, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 7, end color #6495ed, start text, space, p, u, n, d, end text
Vil du lære mere om omskrivning af pund til ounce? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 2: Omregning af vægtenheder

Opgave 2A
  • Nuværende
Omregn
9 pund equals
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
ounce

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek disse øvelser:
Omregning af større enheder til mindre enheder
Omregning mellem enheder