If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af US-enheder (oz & lb)

Gennemgå enhederne ounce og pound, og hvordan man omregner i mellem dem.  Løs bagefter nogle opgaver.

US-vægt enheder

Vægt angiver hvor tungt noget er. Du kan f.eks. finde ud af, hvor meget du vejer ved at bruge en vægt.
I USA er de mest brugte vægtenheder ounce (oz) og pound (lb).

Hvor meget er en ounce?

En skive brød vejer cirka 1 ounce:
En skive brød.

Hvor meget er et pound?

En fodbold vejer cirka 1 pound:
En fodbold.
Vil du lære mere om US-vægt enheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 1: Overslagsregning med vægt

Opgave 1A
Angiv den mest fornuftige enhed til vægten af et køleskab.
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Omregning af pound til ounce

1 pound=16 ounces
For at omregne pounds til ounces, skal vi gange antallet af pounds med 16.
Eksempel:
30 pounds=3016=480 ounces

Omregning af ounces til pounds

1 ounce=116 pound
For at omregne ounces til pounds, skal vi dividere antallet af ounces med 16.
Eksempel:
112 ounces=11216=112:16=7 pounds
Vil du lære mere om omregning fra pounds til ounces? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 2: Omregning af vægtenheder

Opgave 2A
Omregn
9 pounds =
  • Dit svar skal være
  • et heltal, f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
  • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
  • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
ounces

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek disse øvelser:
Omregning af større enheder til mindre enheder
Omregning mellem enheder

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.