If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af omregning af tidsenheder (sekunder, minutter og timer)

Gennemgå sekunder, minutter og timer, og hvordan man omskriver i mellem dem.  Løs nogle opgaver bagefter.

Tidsenheder

Tidsenheder bruges til at angive, hvor lang tid noget varer. For eksempel, hvor mange sekunder du kan holde vejret, eller hvor mange minutter din yndlingsfilm varer.

Hvor store er de forskellige enheder?

Et sekund er meget kort. Det tager cirka 1 sekund at tænde lyset eller åbne køleskabet.
Et minut er det samme som 60 sekunder. Det tager cirka 1 minut at børste tænder.
En time er det samme som 60 minutter. Fritidsaktiviter (gymnastik, klavertimer, fodboldtræning) varer ofte cirka 1 time.
Vil du lære mere om tidsenheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 1: Overslagsregning med tid

Opgave 1A
  • Nuværende
Angiv den mest fornuftige enhed til at måle den tid, det tager at bage en bakke småkager.
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Omregning af større enheder til mindre enheder

1, start text, space, m, i, n, u, t, end text, equals, start color #1fab54, 60, end color #1fab54, start text, space, s, e, k, u, n, d, e, r, end text
1, start text, space, t, i, m, e, end text, equals, start color #1fab54, 60, end color #1fab54, start text, space, m, i, n, u, t, t, e, r, end text
For at omregne en større enhed til en mindre enhed, ganger vi antallet af den større enhed med start color #1fab54, 60, end color #1fab54.
Eksempel: Omregning af timer til minutter
1, start text, space, t, i, m, e, end text, equals, start color #1fab54, 60, end color #1fab54, start text, space, m, i, n, u, t, t, e, r, end text
start color #11accd, 6, end color #11accd, start text, space, t, i, m, e, r, end text, equals, start color #11accd, 6, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 60, end color #1fab54, equals, 360, start text, space, m, i, n, u, t, t, e, r, end text

Omregning af mindre enheder til større enheder

For at omregne en mindre enhed til en større enhed, dividerer vi antallet af den mindre enhed med start color #1fab54, 60, end color #1fab54.
1, start text, space, s, e, k, u, n, d, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 60, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, m, i, n, u, t, end text
1, start text, space, m, i, n, u, t, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 60, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, t, i, m, e, end text
Eksempel: Omregning af sekunder til minutter
1, start text, space, s, e, k, u, n, d, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 60, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, m, i, n, u, t, end text
start color #ff00af, 30, end color #ff00af, start text, space, s, e, k, u, n, d, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 30, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 60, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #6495ed, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, end color #6495ed, start text, space, m, i, n, u, t, end text
Vil du lære mere om tidsenheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 2: Omregning af tidsenheder

Opgave 2A
  • Nuværende
Omregn
11 minutter equals
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
sekunder

Vil du prøve flere opgaver som dem her? Tjek disse øvelser:
Omregn større enheder til mindre enheder
Omregn mellem enheder

Vil du deltage i samtalen?

Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.