If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af US-rumfangsenheder (kopper, pints, quarts og gallon)

Gennemgå enhederne kopper, pints, quarts og gallon, og hvordan man omregner i mellem dem. Løs bagefter nogle opgaver.

Gennemgang af US-rumfangsenheder

KopperPintsQuartsGallon
1684start color #e07d10, 1, end color #e07d10
42start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
2start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 2, end fractionstart fraction, 1, divided by, 8, end fraction
start color #e07d10, 1, end color #e07d10start fraction, 1, divided by, 2, end fractionstart fraction, 1, divided by, 4, end fractionstart fraction, 1, divided by, 16, end fraction

Hvad er rumfang?

Rumfang fortæller noget om, hvor meget noget fylder. For eksempel, rumfanget af en skål er mængden af plads inde i skålen. For eksempel hvor meget vand, der kan være i den.
I USA er de mest anvendte rumfangsenheder kopper, pints, quarts og gallon.

Hvad er US-rumfangsenheder?

Et juicebrik indeholder cirka 1 kop væske.
En pint er det samme som 2 kopper. En vandflaske indeholder cirka 1 pint væske.
En quart er det samme som 2 pints. En stor shampoo-bøtte indeholder cirka 1 quart væske.
En gallon er det samme som 4 quarts. En mælkekarton i USA indeholder cirka 1 gallon væske.
Vil du lære mere om US-rumfangsenheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 1: Overslagsregning med rumfang

Opgave 1A
  • Nuværende
Angiv den mest fornuftige enhed til rumfanget af et glas appelsinjuice.
Vælg 1 svar:
Et glas appelsinjuice.

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse,

Omregning af større enheder til mindre enheder

1, start text, space, p, i, n, t, end text, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, start text, space, k, o, p, p, e, r, end text
1, start text, space, q, u, a, r, t, end text, equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, start text, space, k, o, p, p, e, r, end text
1, start text, space, q, u, a, r, t, end text, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, start text, space, p, i, n, t, s, end text
1, start text, space, g, a, l, l, o, n, end text, equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, start text, space, q, u, a, r, t, s, end text
For at omregne fra en større enhed til en mindre enhed, skal vi gange antallet af den større enhed med den grønne omregningssfaktor for den mindre enhed.
Eksempel: Omregning af gallon til quarts
1, start text, space, g, a, l, l, o, n, end text, equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, start text, space, q, u, a, r, t, s, end text
start color #11accd, 2, end color #11accd, start text, space, g, a, l, l, o, n, end text, equals, start color #11accd, 2, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, equals, 8, start text, space, q, u, a, r, t, s, end text
Eksempel: Omregning af pints til kopper
1, start text, space, p, i, n, t, end text, equals, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, start text, space, k, o, p, p, e, r, end text
start color #11accd, 8, end color #11accd, start text, space, p, i, n, t, s, end text, equals, start color #11accd, 8, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 2, end color #1fab54, equals, 16, start text, space, k, o, p, p, e, r, end text

Omregning af mindre enheder til større enheder

1, start text, space, k, o, p, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, p, i, n, t, end text
1, start text, space, p, i, n, t, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, q, u, a, r, t, end text
1, start text, space, q, u, a, r, t, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 4, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, g, a, l, l, o, n, end text
For at omregne en mindre enhed til en større enhed, skal vi dividere antallet af den mindre enhed med den lilla omregningsfaktor for den større enhed.
Eksempel: Omregning af pints til quarts
1, start text, space, p, i, n, t, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, start text, space, q, u, a, r, t, end text
start color #ff00af, 12, end color #ff00af, start text, space, p, i, n, t, s, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 12, end color #ff00af, divided by, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, end fraction, equals, start color #ff00af, 12, end color #ff00af, colon, start color #9d38bd, 2, end color #9d38bd, equals, start color #6495ed, 6, end color #6495ed, start text, space, q, u, a, r, t, s, end text
Vil du lære mere om omregning mellem rumfangsenheder? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 2: Omregning af rumfangsenheder

Opgave 2A
  • Nuværende
Omregn
5 quarts equals
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
kopper

Vil du prøve at løse flere opgaver som dem her? Tjek disse øvelser:
Omregn større enheder til mindre enheder
Omregning mellem enheder