Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Pladsværdi

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om pladsværdier.

Hvad er pladsværdier?

Pladsværdi svarer til den værdi hvert ciffer i et tal har alt efter dets position. For eksempel i tallet 523, så står 5 på hundredernes plads, 2 står på tiernes plads og 3 står på enernes plads.
Her er nogle øvelser, hvor du kan øve dig på pladsværdier:

Hvad er de forskellige måder, vi kan skrive tal på?

Vi kan skrive tal med cifre, med ord eller på opdelt form. I den opdelte form bliver tallet opdelt, så værdien af hvert ciffer bliver vist. For eksempel så bliver tallet 724 på opdelt form skrevet som 700+20+4. Hvorimod når det er skrevet med ord, så skrives det som syvhundrede fireogtyve. Når et tal skrives med cifre, så er det blot den form du er vant til, nemlig 724.
Her er nogle øvelser, hvor du kan øve dig i at skrive tal på forskellige måder:

Hvorfor er 10 så vigtig, når vi snakker om pladsværdi?

10 er et vigtigt tal, når vi snakker om pladsværdier, fordi hele vores tal system bygger på tallet 10. Det betyder, når vi tæller forbi 9 på en pladsværdi, så skal vi til at bruge den næste pladsværdi til venstre. For eksempel efter 9 på enernes plads, så skal vi til at bruge tiernes plads.
Her er nogle øvelser, hvor du kan øve dig i at skifte pladsværdi ved at bruge 10:

Hvordan sammenlignes flercifrede tal?

Når vi sammenligner flercifrede tal, så starter vi med det ciffer der er længst til venstre, på den største plads. Hvis det ene tal har et større ciffer på den plads, så ved vi det tal er større. Hvis cifrene er ens, så rykker vi til højre til det næste ciffer og sammenligner dem og sådan fortsætter vi, indtil der er en forskel.
Vil du lære mere om at sammenligne tal? Prøv denne øvelse: Sammenlign flercifrede tal

Hvorfor skal vi lære om pladsværdier?

Det er vigtigt at forstå princippet om pladsværdier af mange forskellige årsager. Det hjælper os først og fremmest med at lægge sammen, trække fra, gange og dividere. Men det er også vigtigt for at kunne sammenligne tal og forstå selve værdien af dem. Desuden er det meget nyttigt at kunne, når du skal tælle penge og foretage målinger.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.