If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af vinkeltyper

Gennemgå følgende vinkeltyper: spidse, rette, stumpe og lige linjer.  Genkend og tegn vinkler i træningsopgaverne.  

Gennemgang af vinkelstørrelser

VinkeltypeVinkelstørrelse (i grader)
SpidsMellem 0 og 90
RetPræcis 90
StumpMellem 90 og 180
LigePræcis 180
RefleksMellem 180 og 360
Fuld cirkelPræcis 360

Rette vinkler

En ret vinkel er en vinkel på 90. En ret vinkel har form ligesom hjørnet af et firkantet stykke papir. Nedenfor er et eksempel på en ret vinkel.

Lige vinkler

En lige vinkel har en vinkel på 180. En lige vinkel ligger altid på en lige linje. Nedenfor er et eksempel på en lige vinkel.

Spidse vinkler

En spids vinkel er en vinkel, som er mindre end 90. Nedenfor er et eksempel på en spids vinkel.
Når vi sammenligner en spids vinkel med en ret vinkel, kan vi se, at den spidse vinkel er mindre end 90.

Stumpe vinkler

En stump vinkel er en vinkel, som er større end 90 men mindre end 180. Nedenfor er et eksempel på en stump vinkel.
Når vi sammenligner en stump vinkel med en ret vinkel, kan vi se, at den stumpe vinkel er større end 90.
Når vi sammenligner en stump vinkel med en lige vinkel, kan vi se, at en stump vinkel er mindre end 180.
Vil du lære mere om vinkeltyper? Tjek denne video.

Refleks vinkler

En refleks vinkel er en vinkel, som er større end 180 men mindre end 360. Nedenfor er et eksempel på en refleksvinkel.
Når vi sammenligner en refleks vinkel med en lige vinkel, kan vi se, at en refleks vinkel er større end 180.

En fuld cirkel

En fuld cirkel er en vinkel, der måler 360. Ved en fuld cirkel peger begge halvlinjer i præcis den samme retning. Det er fordi, vi har lavet en hel cirkel fra den første halvlinje. Nedenfor er et eksempel på en fuld cirkel.

Øvelsesopgave 1: Genkend vinkler

Opgave 1A
Er den følgende vinkel spids, ret, stump eller lige?
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Øvelsesopgave 2: Vinkler i diagrammer og billeder

Opgave 2A
Hvilken type vinkel er fremhævet med grøn nedenfor?
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Øvelsessæt 3: Tegn forskellige vinkeltyper

Opgave 3A
Flyt spidsen af vinklen, så den har toppunkt i punktet A.
Flyt et af de andre punkter på et af vinkelbenene, så et af benene går i gennem B.
Få det andet vinkelben til at gå igennem et af de andre sorte punkter for at danne en lige vinkel.
Buen ved toppunktet betyder, at vinklen bliver målt.

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.