If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Aktuel tid:0:00Samlet varighed:2:03

Video udskrift

Vi skal sætte vinklerne til venstre sammen med deres tilhørende værdi i grader. Vi har 30 grader, 60 grader, 90 grader og 180 grader. Der er et par stykker, som er rimelig nemme at se. Den her vinkel danner en linje. Den er altså 180 grader. Den passer altså med de 180 grader. Den anden, der umiddelbart ser nem ud, er den her. Det her er uden tvivl en ret vinkel, og den er derfor 90 grader. Den passer altså med de 90 grader her. Nu skal vi afgøre, hvilken af de her to, der er 30 grader, og hvilken der er 60. Hvis vi sammenligner de to, kan vi sige, at den, der åbner sig mest, må være 60 grader, mens den, der er mindre åben, må være 30 grader. Vi kan se, at åbningen her er halvt så stor som åbningen hernede. Det giver derfor mening, at den her er 30, og den her er 60, og det giver også mening, at den her vinkel er en tredjedel af den vinkel hernede. Vinklen på 90 grader. Hvis man fordobler den her vinkel, ville den her gå ned og danne en linje, så vinklen bliver 180 grader. Lad os tjekke vores svar og se, om vi har svaret rigtigt. Det havde vi. Vi laver en opgave mere. Hvilken af de her vinkler er 60 grader? Der er to, vi hurtigt kan udelukke. Den her vinkel er en stump vinkel og er derfor større end 90 grader, så det kan ikke være den. Den her vinkel er 180 grader, så det kan heller ikke være den. Vi skal altså vælge mellem de her to. Vi ved, at en ret vinkel vil have den her linje stående lodret opad. Det ser ud som om, den her linje er to tredjedele af en ret vinkel, så den vinkel må være det rigtige svar. Hvad så med den hernede? Den ser ud til at være en tredjedel af en ret vinkel. Det her ville være to tredjedele og det her tre tredjedele, og så ville vi komme til den rette vinkel. Den her ser altså ud til at være omkring 30 grader. Hvilken en af de fire er 60 grader? Det må være den heroppe. Vi kunne med det samme udelukke den her og den her, mens de her to krævede lidt nærmere undersøgelse.