If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Figurer

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om figurer.

Hvad er forskellen på en linje og et linjestykke?

En linje fortsætter uendeligt i begge retninger, hvorimod et linjestykke har to endepunkter.
Du kan øve dig i denne øvelse:

Hvad er de forskellige vinkeltyper?

Der er tre hovedtyper af vinkler, spids (mindre end 90), ret (90) og stump (mere end 90).
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvad er forskellen på parallelle og vinkelrette linjer?

Parallelle linjer er to eller flere linjer, der aldrig vil skære hinanden, uanset hvor langt de fortsætter. Der vil altid være den samme afstand i mellem to parallelle linjer.
Vinkelrette linjer er derimod to linjer, der skærer hinanden og danner en ret vinkel (90 grader). Begge sæt af linjer fortæller om sammenhængen mellem to linjer, men det er ikke det samme.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvordan kan jeg se om en figur er symmetrisk?

Hvis du kan tegne en ret linje gennem figuren og de to halvdele er helt ens, så er figuren symmetrisk.
Du kan øve dig i disse øvelser:

Hvor bruges disse emner i den virkelige verden?

De kan bruges så mange steder. Arkitekter bruger ofte ideen om parallelle og vinkelrette linjer, når de skal tegne bygninger. Kunstnere bruger symmetri, for at skabe balance, der ofte giver kunstværker en ro, som mange kan lide at se på.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.