If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af omkreds

Gennemgå det grundlæggende omkring omkreds og løs nogle opgaver.

Hvad er omkreds?

Omkreds er længden rundt om en cirkel (også kaldet dens periferi).
Ønsker du en gennemgang af cirklens begreber (som f.eks. pi, radius og diameter)? Tjek denne video.

Find omkredsen af en circel

For at finde omkredsen af en cirkel kan vi bruge en af de to følgende formler:
Omkreds=πdiameter
Omkreds=2πradius
Vil du vide, hvorfor formlerne virker? Tjek denne artikel.

Eksempel 1: Find omkredsen når diameter kendes

Find omkredsen af en cirkel med en diameter på 3.
Formlen for omkredsen af en cirkel, hvor vi bruger diameter, er:
O=πd
O=π3
O=3π
Vi kan enten stoppe her og skrive vores svar som 3π. Eller vi kan indsætte 3,14 i stedet for π og gange skrive svaret som et decimaltal.
O=3,143
O=9,42 enheder
Omkredsen af cirklen er 3π enheder eller 9,42 enheder.

Eksempel 2: Find omkredsen når vi kender radius

Find omkredsen af en cirkel med en radius på 8.
Formlen for omkredsen af en cirkel, hvor vi bruger radius, er:
O=2πr
O=2π8
O=16π
Vi kan enten stoppe her og skrive vores svar som 6π. Eller vi kan indsætte 3,14 i stedet for π og skrive svaret som et decimaltal.
O=3,1416
O=50,24 enheder
Omkredsen af cirklen er 16π enheder eller 50,24 enheder.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Lad os sige, at radius af en cirkel er 5. Hvad er dens omkreds?
Angiv enten et eksakt svar udtrykt med π eller brug 3,14 for π og angiv dit svar som et decimaltal.

Ønsker du at prøve nogle flere opgaver med omkreds af en cirkel? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.