If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Regnearternes hierarki fortæller os, hvilken rækkefølge vi skal udregne ting i. Det sikrer, at alle personer får det samme svar, når de udregner noget. Vi kan huske på rækkefølgen ved at tænke på PEMDAS (Parenteser, Eksponenter Multiplikation/Division og Addition/Subtraktion).
Sortér efter: