If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempel med regnearternes hierarki

Reducér dette vanskelige udtryk ved hjælp af regnearternes hierarki. Udtrykket indeholder negative tal og potenser. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Reducér minus 1 gange, parentes start, minus 7, parantes slut, plus 2 gange, parentes start, 3 plus 2, parentes slut, minus, parentes start, 5 ,parentes slut, i anden. Formålet med den her video er at lære regnehierarkiet. Vi skal overholde regnehierarkiets regler, der siger at vi altid skal regne parenteser først. Derefter skal vi regne potenser ud. Der er en potens i vores regnestykke her. Derefter skal vi gange og dividere. Til sidst skal vi lægge sammen og trække fra. Lad os prøve at regne vores regnestykke, så godt vi kan. Først skal vi altså se på parenteserne. Vi har 3 plus 2 i denne parentes. 3 plus 2 er lig med 5. Lad os se, hvad vi ellers kan regne i regnestykket, så vi stadig overholder reglerne. Her skal vi trække 5 i anden potens fra. Vi skal regne potensen, før vi trækker fra. 5 i anden potens er lig med 25. Lad os skrive op, hvad vi er kommet frem til. Nu har vi altså minus 1 ganget med, parentes start, minus 7 plus 2 gange 5, parentes slut, minus 25. Nu tænker du måske, at vi skal kigge på minus 7 først, fordi det står i en parentes. Hvis vi reducerer minus 7 i en parentes, får vi dog bare minus 7. Det er det samme. Vi skal regne ud, hvad udtrykket i den store parentes giver, før vi gør noget andet. Vi kan også gange minus 1 med hvert led i parentesen, men i den her video regner vi udtrykket i parentesen. Vi skal starte med at gange, før vi lægger sammen. Hvad giver 2 gange 5? 2 gange 5 er 10. Normalt behøver man ikke skrive sit udtryk så mange gange, som vi gør nu, hvis man har styr på det. Vi gør det dog nu, så vi bedre kan forstå reglerne. Vi har nu minus 1, parentes start, minus 7 plus 10, parentes slut, minus 25. Nu bør det ikke være så svært at regne parentesen ud. Hvad giver minus 7 plus 10? Det kan vi løse ved hjælp af en tallinje. Hvis vi starter på minus 7 og går 10 pladser mod højre, hvor ender vi så? Hvis vi rykker 7 pladser til højre, ender vi ved 0. Derefter skal vi rykke yderligere 3 pladser til højre. Vi ender derfor ved plus 3. Vi kan også regne det ved at tage forskellen mellem minus 7 og 10, da vi lægger 2 tal med forskelligt fortegn sammen. Svaret vil i det her tilfælde være den positive version af tallet, fordi det største tal af de 2 tal, vi lægger sammen, er det positive i det her tilfælde. Det her er det samme som 10 minus 7. 10 minus 7 er lig med 3. Det her udtryk er altså lig med 3. De parenteser, vi har her, er fuldstændig de samme som normale parenteser. Vi har bare skrevet dem på den her måde for at være sikker på, at vi ikke blander dem sammen med de andre parenteser. Vi har nu minus 1 gange 3 minus 25. Vi skal igen huske, at vi skal gange og dividere, før vi lægger sammen og trækker fra. Lad os gange minus 1 med 3. Det giver minus 3. Vi skal nu trække 25 fra minus 3. Minus 3 minus 25. Vi trækker 25 fra et negativt tal og rykker derfor 25 pladser længere til venstre på en tallinje. Vi rykker 25 pladser længere mod venstre i forhold til 3 og ender derfor på 28. Svaret er derfor minus 28. Svaret på hele udtrykket er minus 28. Vi er nu færdige.