If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Negative tal: multiplikation og division

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære multiplikation og division med negative tal.

Hvorfor får vi et positivt tal, når vi ganger to negative tal?

Når vi ganger eller dividerer to negative tal med hinanden, så er resultatet et positivt tal. Det lyder måske mærkeligt, men det er vigtigt at huske, at et minustegn i matematik, egentlig blot er en besked om at ændre retning på en tallinje. Når vi ganger eller dividerer to negative tal, så ændrer vi retning to gange, og ender med et positivt tal.
Hvis vi skal visualisere 34 på en tallinje, kan vi vise 3 spring på 4 enheder til højre, fordi 4 er et positivt tal. Vi starter ved 0, springer til 4, 8 og 12. Derfor er 34=12
Hvis vi derimod skal visualisere 34 på en tallinje, kan vi vise 3 spring på 4 enheder til venstre, fordi 4 er et negativt tal. Vi starter ved 0, springer til 4, 8 og 12. Derfor er 34=12.
Når vi ganger med et negativt tal, går vi i den modsatte retning, end vi normalt ville. Vi kan derfor visulisere 34 som 3 spring på 4 enheder baglæns. Et normalt spring på 4 vil gå mod venstre, så et baglæns spring vil gå mod højre. Vi starter ved 0, springer til 4, 8 og 12. Derfor er 34=12.
Prøv selv i øvelsen Multiplikation med negative tal.

Hvad gør man med minustegn i brøker?

De samme regler gælder for brøker som for hele tal. Et minus foran hele brøken betyder, at brøkens værdi er modsat af værdien uden et minustegn. Men vi kan også have et negativt fortegn i tælleren eller nævneren. Hvad betyder det?
Hvert minus, uanset om det er foran hele brøken eller i tælleren, er det samme som at gange med 1. Derfor er brøken 38 det samme som brøken 38 ganget med 1 to gange.
38=3811=381=38
Hvert minus i nævneren er det samme som at dividere med 1. Derfor er brøken 97 det samme som 97 divideret med 1.
97=97:1=97
Prøv selv i øvelsen Negative fortegn i brøker.

Er der nogle speciele regler i regnearternes hierarki for negative tal?

Der er ikke nogle specielle regler at lære, men der er et par ting, det er værd at tænke over.
Minustegnet er det samme som at gange med 1, derfor har det også samme prioritet som multiplikation og division. I udtrykket 32 skal vi derfor først udregne potensen, så tilføje minustegnet.
32=133=9
Hvorimod i udtrykket (3)2 er minustegnet inde i parentesen. Derfor skal vi først tilføje minustegnet, så udregne potensen.
(3)2=33=9
Vi har også lært om numerisk værdi og ved at de lodrette streger er et grupperingssymbol. Derfor udføres operationer mellem stregerne først på samme måde som med parenteser.
Derfor udregnes numerisk værdi med samme prioritet som potenser og rødder. Det er fordi |x|=x2.
Lad os udregne værdien af 37|58|43.
37|58|43=37|3|43Grupperingssymboler=37364Potens og numeriskværdi=32164Multiplikation=82Addition og subtraktion

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.