If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Division af et et helt tal med et decimaltal

Ved division af et helt tal med et decimaltal kan opgaven gøres mere enkel ved at gange begge tal med 10 og dermed flytte kommaet mod højre. For eksempel 518 divideret med 0,7 bliver til 5180 divideret med 7. Når vi bruger lang division finder vi nemt svaret, der er 740. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift