If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Division af hele tal for at få et decimaltal

Vi udregner 63:35. Lavet af Sal Khan.

Video udskrift

Lad os dividere 63 med 35. 35 går ikke op i 6, men det går op i 63 én gang, da 2 gange 35 er 70, så det er for meget. Det går op i 63 én gang. 1 gange 35 er 35, og vi trækker fra. Vi skal låne. Vi låner en tier her, så det bliver 50. Det her bliver 13. 13 minus 5 er 8. 5 minus 3 er 2. Vi kan altså sige, at 63 divideret med 35 er lig med 1 med en rest på 28. Det er ikke et særligt godt svar at komme med. Vi ved, at det rigtige svar bliver 1 komma noget. Lad os færdiggøre divisionen, så vi kan finde det decimaltal, der er svaret. Vi skrive et komma her og trække ned, indtil vi ikke har nogen rest tilbage. 63 er det samme som 63,0. Vi kan skrive lige så mange nuller, som vi har lyst til. Vi skal sørge for at kommaet står lige der. Vi trækker nu et 0 ned her. Hvor mange gange går 35 op i 280? Som altid kan det godt være lidt svært, når der er mange cifre i tallene. 40 går op i 280 syv gange. 30 går op i 280 ni gange. Det bliver altså mellem 7 og 9. Lad os prøve med 8. Hvad er 35 gange 8? 5 gange 8 er 40. 3 gange 8 er 24 plus 4 er 28. Det er altså præcis 280. 35 går op i 280 præcis otte gange. 8 gange 35 er 280. Vi trækker fra og får ingen rest. Vi behøver altså ikke trække flere nuller ned. Nu ved vi altså, at 63 divideret med 35 er lig med præcis 1,8.