If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Division med et flercifret decimaltal

Vi viser, at når divisoren er et decimaltal, skal vi først flytte kommaet og derefter dividere. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Video udskrift